please wait, site is loading

CAD CAM

Novi milenijum je u oblast stomatološke protetike doneo revoluciju u smislu upotrebe tehnike kompjuterskog skeniranja, dizajniranja i izrade protetskih nadoknada CAD CAM sistemom. Od tada se ova oblast kontinuirano usavršava, a spektar indikacija se proširio na gotovo kompletnu stomatolosku protetiku uz mogućnost upotrebe različitih materijala. CAD CAM (kompjuterski podržan dizajn/kompjuterski podržana izrada) je sistem gde se od fabrički izradjenih blokova različitih materijala određenim procesom (CAD – skeniranje i dizajniranje i CAM – izrada željene konstrukcije) dobijaju zubno protetske nadoknade. Postignuti su fantastični rezultati po pitanju preciznosti i estetike uz primenu materijala izvanrednih karakteristika. Zubna laboratorija Cvetic kombinuje tri CAD CAM sistema da bi uspešno izradili najrazličitije protetske nadoknade u najkraćem vremenskom periodu.

Sirona inLab MC X5

Kavo Everest

Sirona inLab MC XL

3 Shape

Sirona inEos Blue