please wait, site is loading

Bezmetalna keramika

Bezmetalna keramika- Zircon keramika(ZrO2)

 

Prethodna decenija u svetskoj stomatologiji obeležna je širokom primenom bezmetalne keramike  ZrO2 (cirkon oksid keramike). Zahvaljujući svojim fizičkim i estetskim karakteristikama bezmetalna keramika u potpunosti opravdava primenu i gotovo u potpunosto može da zameni metalo keramičke konstrukcije. Dental lab Cvetić izrađuje konstrukcije od bezmetalne keramike( zirkon oksid) iz visoko kvalitetnih blokova Kavo Everes ZS(kavo garancija kvaliteta), Ivoclar IPS e.max ZirCAD, Vita Zirconia.