please wait, site is loading

Crypton & In coris cc

 

Crypton & In coris cc je sinterovani Cr Co materijal, revolucionarni novitet u stomatološkoj protetici. Uvodi CAD CAM tehnologiju u široku primenu u oblasti metalo-keramičkih nadoknada uz korisćenje svih prednosti koje CAD CAM ima u odnosu na manuelnu tehniku.

 

Kompjuterski dizajnirana konstrukcija Crypton & In coris cc je idealne debljine i čvrstoće uz potpunu eliminaciju kontrakcija i distorzija.

 

Crypton & In coris cc je potpuno kompaktan materijal, bez ikakve poroznosti. Perfektno je integrisan sa keramičkim fasetnim materijalom, dajući toplu i stabilnu boju.

 

Crypton & In coris cc ne oksidira u dodiru sa pljuvačkom.

 

Primarna konstrukcija je idealno dizajnirana prema definitivnom obliku zuba – Smile Design.