please wait, site is loading

Telio CAD

Proces izrade definitivnog protetskog rada zahteva određeno vreme za realizaciju. U cilju očuvanja funkcije žvakanja i komfornog komuniciranja potrebno je u tom periodu pacijenta opskrbiti privremenom protetskom nadoknadom.
Telio CAD je materijal specijalno dizajniran za izradu u CAD/CAM sistemu, odlikuje se zadovoljavajućom čvrstoćom, homogenošću i estetikom, predviđen za dugoročne privremene protetske nadoknade(otporan na habanje, za radove i preko 1 god.). Materijal je takođe predviđen za izradu privremenih restauracija na imlantima, za izradu terapijskih restauracija za ispravljanje problema sa TMZ i problema sa okluzijom.