please wait, site is loading

Easy Shade

spektrofotometrijsko određivanje boje zuba

 

U cilju postizanja optimalnih estetskih rezultata Dental lab Cvetić pruža uslugu brzog, jednostavnog i veoma preciznog određivanja boje zuba intraoralnim spektrofotometrijskim aparatom nezavisno od izvora i količine svetlosti u prostoru.

 

Odredjena boja se aplicira u kompjuterski visoko sofisticirani program Smile design za kompletan prikaz boje, veličine i oblika budućih zuba.