please wait, site is loading

Smile Design

Ekskluzivno u Dental lab Cvetić

 

3d animacija buduće protetske nadoknade

 

Opcija dostupna za sve CAD/CAM nadoknade u Dental lab Cvetić

 

Pacijent ima uvid u dizajniranje buduće protetske nadoknade i postaje aktivni učesnik procesa kreiranja zajedno sa timom zubni tehničar – stomatolog

 

Na osnovu zajednički utvrđenog oblika zuba kompjuterski se dizajnira optimalna konstrukcija